map

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d17358.952846511555!2d10.196976300913246!3d56.181523555022224!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x464c3fc8c2b080a1%3A0xe2a861ad70c77566!2sBergensgade+20%2C+8200+Aarhus+N!5e0!3m2!1sen!2sdk!4v1491416973836″ width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

Få brugerskabte nyhedshistorier

Den brugerdrevne journalistik er ikke slået igennem i nyhedsbilledet. Her råder den etablerede journalistik fortsat – også på internettet.

Af Martin Vestergaard, lektor på DMJX og journalist

Af og til popper en historier op i nyhedsmedierne, der stammer fra Facebook eller fra en blog, men det er mere undtagelsen end reglen.

Redaktører på de landsdækkende nyhedsmedier anslår i en rundspørge, at de hver uge i gennemsnit kan få 9 – 10 journalistiske artikler ud af alle former for bidrag fra brugerne. Det kan være historier inspireret af mediernes blogs, af sociale medier eller af tips fra brugere til redaktionen. De små 10 ugentlige historier skal ses i forhold til, at hvert af de større danske mediehuse producerer, redigerer og udvælger ca. 1500 historier om ugen.

Med andre ord udgør de brugerinspirerede historier en mikroskopisk del af den etablerede nyhedsstrøm, hvor langt, langt de fleste danskere holder sig opdateret.

 

Stor tiltro til brugerne

Med internettet og ikke mindst bloggens gennembrud omkring årtusindeskiftet blev der skabt en forventning om, at brugerne ville udfordre eller ligefrem overflødiggøre den etablerede journalistik.

”Vi må indse, at den gamle forestilling om journalister som gatekeeper er forældede. Internettet har væltet alle hegn” sagde den tidligere redaktør for The New York Times, Bill Kovach i 2005.

Og ved indgangen til 2007 udnævnte magasinet Time brugerne ”You” til årets person, med begrundelsen: ”Du kontrollerer medierne nu,… fordi du arbejder for ingenting og slår profferne på deres egen banehalvdel, er du årets person”. Ironisk nok var også den udgave af Time skrevet af professionelle journalister, og det afspejler meget godt nyhedsproduktionen i den vestlige medieverden i dag. Det er fortsat de gamle mediehuse, der på godt og ondt producerer og leverer de mange nyheder, vi får ind via nettet, tekst-tv, aviser og magasiner, mobilen, radio og tv.

 

Blog for professionelle

Ser man specifikt på bloggen, så findes der flere seriøse fora på en række nicheområder. Men den samfundspolitiske del er hovedsagligt placeret på de etablerede mediers websider, og bloggen på eksempelvis JP, Berlingske og Politiken har efterhånden udviklet sig til at være et forum for inviterede meningsdannere. De almindelige brugere er henvist til at kommentere blogindlæggene i en lind kronologisk strøm uden megen redigering eller opsamling, og eksempelvis DR og Jyske Vestkysten har helt opgivet deres blogunivers.

Selvom brugere flittigt kommenterer blogindlæg og skriver løs på Facebook, så er der meget lidt samspil mellem brugerne og den traditionelle nyhedsproduktion.

Redaktørerne på landsmedierne begrunder de få brugerskabte nyheder med, at der er for meget holdning og for få originale input fra brugerne, og brugerne generelt har svært ved at levere stof i en form, der kan fange opmærksomheden fra det brede publikum. Samtidig tvivler redaktørerne på, at ret mange af brugerne har tid og ressourcer til at være producenter af mere gennemarbejdet indhold.

Stærk journalistisk faglighed

Erfaringerne fra internettets første årtier tyder på, at alene den frie adgang for brugerne ikke er nok til, at de tager teten og udmanøvrerer journalisterne. Brugerne skaber meget nyt og spændende indhold på nettet, men det passer sjældent ind i en journalistisk sammenhæng.

Nogenlunde samme konklusion kommer de svenske medieforskere Anna Maria Jönsson og Henrik Örnebring til i en nylig gennemgang af brugerskabt indhold i en række vestlige medier.

Nok er porten åben, men det er fortsat afgørende at kunne bearbejde og tilpasse indholdet til målgruppen. Ligesom det er helt afgørende at kunne nå sin målgruppe, der kan have svært ved at finde holdepunkter i internettets inferno af informationer. Her har den professionelle, journalistiske faglighed indtil videre vist sin styrke trods faldende avisindtægter og et stadigt billigere nyhedsflow.

Just another Mediajungle.dk site